Περιγραφή προϊόντος

Συστήματα αυτόματης ζύγισης σάκων πέλλετ με μίνι σιλό
και ράουλα μεταφοράς στο μηχάνημα συγκόλλησης.