Περιγραφή προϊόντος

Οι Βιομηχανικοί Απορροφητήρες μας κατασκευάζονται από 0,5ΗΡ έως 200ΗΡ και από 1.000m3/h έως 100.000m3/h , απευθείας κίνησης ή με ιμάντες.
Είναι αθόρυβοι, χάρη στο ιδιόκτητο ζυγοσταθμικό μηχάνημα, όπου ζυγίζουμε στατικά και δυναμικά όλες τις φτερωτές.
Τοποθετούνται αντιδονητικά λάστιχα, θυρίδες έλεγχου με ασφαλιστικά θέσης και προφυλακτήρες στα κινούμενα μέρη.