Περιγραφή προϊόντος

Παράγουμε Αερόθερμα βιοτεχνικού χώρου από 40.000Kcal/h έως 150.000Kcal/h, με ενισχυμένο θάλαμο καύσης από ΙΝΟΧ χαλυβδοέλασμα και θερμοστάτη για τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας.
Εξασφαλίζουμε θέρμανση με ζεστό αέρα μέσω αθόρυβου ανεμιστήρα καίγοντας κάθε μορφής στερεά καύσιμα (ξυλά, υπολείμματα ξύλου, κάρβουνο, μπριγκέτα).
Ιδανικά για βιοτεχνίες, εργοστάσια, θερμοκήπια.