Περιγραφή προϊόντος

Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες για επανακυκλοφορία αέρα στα ενεργειακά τζάκια.
Κατάλληλοι για μετατροπές από απλό τζάκι σε ενεργειακό.
Από 90m3/h έως 1.000m3/h.