Περιγραφή προϊόντος

Τα Φιλτροσιλό μας είναι μονάδες αποθήκευσης πριονιδιού-ροκανιδιού-σκόνης.
Περιέχουν ειδικά φίλτρα για προστασία του περιβάλλοντος με μηχανικό σύστημα καθαρισμού.
Προσαρμόζονται εσωτερικά ειδικοί κοχλίες ανάδευσης και μεταφοράς υλικού στο μεταφορικό μέσο, στο λέβητα ή σε μπρικετομηχανή.
Χωρητικότητα από 5m3 έως 400m3.