Περιγραφή προϊόντος

Κατασκευάζονται από ανοδιωμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο και χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο ή βαμμένο ηλεκτροστατικά.
Παράγουμε περσίδες διαφόρων διαστάσεων με μια σειρά-διπλής σειράς ρυθμιζόμενες , με τάμπερ και φίλτρα.
Παράγουμε επίσης στόμια οροφής με ρυθμιζόμενα πτερύγια τετράγωνα ή καμπύλα, στόμια βαρύτητας και βροχής-νωπού με πλέγμα.