Περιγραφή προϊόντος

Χρησιμοποιούνται σε βιοτεχνίες οπού δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί Φιλτροσιλό, κατάλληλα για την περισυλλογή σκόνης-πριονιδιού από 1-5 ξυλουργικά μηχανήματα συγχρόνως.
Παράγονται από 2ΗΡ έως 20ΗΡ και 1 έως 16 Φίλτρα περισυλλογής υλικού.
Κυλιόμενα έως 5,5ΗΡ και σταθερές μονάδες έως 20ΗΡ.