Περιγραφή προϊόντος

Τι είναι τα Pellets.
Τα Pellets, αποτελούν είδος στερεού φυσικού βιολογικού καυσίμου και είναι 100% φυσικό προϊόν. Απαντά στη ζήτηση για καθαρή και φθηνή ενέργεια.Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 25 χιλιοστών και διαμέτρου 5-8 χιλ. και παρασκευάζονται με την συμπίεση πριονιδίων και κατάλοιπων υλοτομίας και ξυλείας. Τα pellets δημιουργούνται με μηχανική κατεργασία, χωρίς τη χρήση χημικών ή άλλων ουσιών.
Θέρμανση με Pellets
Τα Pellets χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο για θέρμανση, σε σόμπες, τζάκια, λέβητες με συσκευές υψηλής τεχνολογίας, που παρέχουν δυνατότητα αυτονομίας, ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου καύσης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα η χρήση pellets για θέρμανση σημείωσε αλματώδη άνοδο, σε όλη την Ευρώπη, λόγω των τιμών των καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) που καθιστούν τη βιομάζα το φθηνότερο καύσιμο σε σχέση με όλα τα άλλα. Εξαιτίας του σχήματος, της λείας επιφάνειας, καθώς και του μικρού τους μεγέθους, τα pellets συμπεριφέρονται όπως το υγρό, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά τους και την τροφοδοσία του λέβητα.
Ενέργεια του μέλλοντος
Τα pellets είναι στερεά καύσιμα που παράγονται με μηχανική επεξεργασία βιομάζας, δηλαδή χωρίς την παραμικρή προσθήκη χημικών ουσιών. Κατά την καύση τους απελευθερώνουν όσο διοξείδιο του άνθρακα έχουν απορροφήσει κατά τη διάρκεια ζωής τους, με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα pellets ανήκουν στις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καθώς το CO2 που εκλύεται κατά την καύση τους, απορροφάται από τα φυτά στη διαδικασία ανάπτυξής τους. Έτσι δημιουργείται ένας «κλειστός κύκλος» μηδενικών εκπομπών.
Τα οφέλη που προκύπτουν για τον καταναλωτή που θα χρησιμοποιεί πέλλετς (Pellets) αντί των ορυκτών καυσίμων είναι:
- Είναι οικονομικότερο στην χρήση από το πετρέλαιο
- Έχει σταθερή ποιότητα και υγρασία (< 8%)
- Έχει σταθερή τιμή και έτσι οι συνεχείς ανατιμήσεις του (προς εξάντληση) πετρελαίου δεν επηρεάζουν τον καταναλωτή
- Η αποδοτικότητα τους είναι άνω του 85%
- Μπορούν να καλύψουν οικολογικά και πλήρως τις ανάγκες σε θέρμανση ενός μέσου σπιτιού χωρίς την χρήση άλλης θερμαντικής πηγής
- Είναι καθαρό και εύκολο στην χρήση και στην αποθήκευση
- Όχι χημικά πρόσθετα
- Για τη δημιουργία τους δεν απαιτείται η κοπή δένδρων, καθώς παρασκευάζονται από τα κατάλοιπα των ξυλουργικών και υλοτομικών διαδικασιών
- Η προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης των ρύπων από την χρήση των ορυκτών καυσίμων και της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων
- Τα pellets δεν καπνίζουν, ούτε εκλύουν επικίνδυνα αέρια για την καύση τους, συνεπώς δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον