Περιγραφή προϊόντος

Καμπίνα με ειδικά Οικολογικά Φίλτρα συγκράτησης έως 98%.
Επιτυγχάνουμε μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη αντικατάσταση.
Καταρράκτη Βαφής Επίπλων με αντλία και σχάρες.
Καμπίνα Πρεσσουριζάτη με πάνελ.
Ολοκληρωμένο Συγκρότημα Βαφής με στεγνωτήριο, καμπίνα βαφής, ηλεκτρολογικός πινάκας με θερμοστάτη, φωτισμό, λέβητα και ειδικά φίλτρα οροφής.

Κατασκευάζονται σε διαφορές διαστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.
Όλες οι Καμπίνες περιέχουν απορροφητήρες και αεραγωγούς.