Περιγραφή προϊόντος

Παράγουμε ειδικά τεμάχια για όλους τους απορροφητήρες, φιλτροσιλό, αεραγωγούς, καμπίνες Βαφής.